EURO–GEO Sp. z o.o.

ul. Wilczak 13/75
61-623 Poznań

tel. 61 6303768

kom. 602737292

BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU S-11 NA ODC. ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 (GŁUCHOWO) 

MONITORING OSIADANIA BUDYNKU, BRAMA POZNANIA ICHOT

BUDOWA OBWODNICY CZARNKOWA W CIĄGU DW178

PRZEBUDOWA RUROCIĄGU PRZYJAŹŃ W CIĄGU DROGI S11

ŠKODA, OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY RODAN

REWALORYZACJA PLACU KOLEGIACKIEGO W POZNANIU

ROZBUDOWA ULICY GDYŃSKIEJ(DW196) ORAZ ULICY BAŁTYCKIEJ

PRZEBUDOWA LINI KOLEJOWEJ NR.32 BIELSK PODLASKI - CZEREMCHA

MONTAŻ KAMER MONITORUJĄCYCH NA FARMIE WIATROWEJ W ŚMIGLU

PRZEBUDOWA ULICY ŚW. MARCIN

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m.Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica) ETAP 2

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin

PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ E59 POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

BUDOWA OSIEDLA SOLEIL DE MALTA