EURO–GEO Sp. z o.o.

ul. Wilczak 13/75
61-623 Poznań

tel. 61 6303768

kom. 602737292
  • obsługa inwestycji drogowych
  • obsługa inwestycji kubaturowych
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe
  • podziały i inne prace prawne
  • doradztwo geodezyjne


Nasi partnerzy: