Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu S-11  

Budowa obwodnicy Czarnkowa

Przebudowa rurociągu Przyjaźń w ciągu drogi S11

ŠKODA, Ośrodek doskonalenia techniki jazdy Rodan

Rewaloryzacja placu kolegiackiego w Poznaniu

Rozbudowa ulicy Gdyńskiej oraz ulicy Bałtyckiej w Poznaniu

Przebudowa lini kolejowej nr.32 Bielsk Podlaski - Czeremcha

Montaż kamer monitorujących na farmie wiatrowej w Śmiglu

Przebudowa ulicy św. Marcin w Poznaniu

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m.Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica) ETAP 2

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin

Przebudowa linii kolejowej E59 Poznań Główny - Szczecin Główny

Budowa mostu przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek

Kładka nad jeziorem w Kórniku

Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka

Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach