• kompleksowa obsługa robót drogowo – mostowych
    • kompleksowa obsługa budowy sieci infrastruktury podziemnej
    • mapy do celów projektowych
    • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
    • pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych
    • inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli inżynieryjnych, dróg, przyłączy, itp.
    • podziały nieruchomości, rozgraniczenia oraz mapy do celów prawnych
    • wykonujemy mapy w formie tradycyjnej i numerycznej (Geo Info)

Wyświetl większą mapę

EURO–GEO Sp. z o.o.
ul. Wilczak 13/75, 61-623 Poznań

NIP 972-12-48-396
REGON 302677217
KRS 0000502278

tel. 61 6303768
kom. 602737292

biuro@euro-geo.pl
www.euro-geo.pl